Natuurblog


Deze week heb ik van alles gezien, van flamingo's tot staartmeesjes! Ik heb door de weeks af en toe een ommetje gelopen door de Hoekpolder en ik ben zondag op pad gegaan om de tropische flamingo's te zien!

Deze week was het tijd om mooie foto's te maken van het winter wonderland! Door de kou zie je vogels, die je normaal niet ziet, omdat ze ver in het riet of andere beschutting zitten; zoals waterrallen, snippen, roerdompen etc. Veel vogels komen ook dichterbij, waardoor je scherpere en mooiere foto's kan maken.

Maak een gratis website.